Soorten netwerken

Landelijk netwerken

Als landelijke bedrijven en organisaties je doelgroep en informatiebronnen vormen, is het zaak een landelijk netwerk op te bouwen. Dat is minder makkelijk dan een regionaal netwerk, omdat er meer regionale bijeenkomsten plaatsvinden dan landelijke. De netwerkmogelijkheden zijn meestal beperkt tot de bijeenkomsten van beroeps- en brancheverenigingen, (jaarlijkse) landelijke evenementen en beurzen. Branche- en beroepsverenigingen De meeste ondernemers zijn lid van een beroeps- of branchevereniging die regelmatig bijeenkomsten organiseert. Daar valt over het algemeen veel te leren en meestal zijn de bezoeken de tijdsinvestering waard. Het enige bezwaar van deze bijeenkomsten is dat je er meestal alleen collega’s en concurrenten ontmoet en dat zijn niet de mensen waar je bedrijf door groeit. Er zijn gelukkig ook landelijke belangenverenigingen die ondernemers uit verschillende branches samenbrengen en waarvan een lidmaatschap zijn geld dubbel en dwars kan opleveren. Landelijke evenementen Als je regelmatig je vakliteratuur leest en functioneel op internet surft, ben je meestal wel op de hoogte van interessante congressen en seminars. Datzelfde geldt voor vakbeurzen. Beide zijn zeer geschikte plaatsen om aan je netwerk te bouwen. Als je nu besloten hebt dat je actiever wilt gaan netwerken, moet je gaan kiezen tussen verschillende soorten gelegenheden. Een optimale mix bestaat uit bijeenkomsten waar je collega-ondernemers ontmoet en gelegenheden waar je (groten)deels potentiële klanten uit je doelgroep treft. Door beide groepen regelmatig te treffen en met elkaar in contact te brengen groeit je naamsbekendheid en netwerk het snelst. Er zijn ondernemers wiens enige marketinginspanning is dat ze lid zijn van een aantal clubs. Dat zijn vaak niet de minst succesvolle.

Regionaal netwerken

Als je met je bedrijf een lokale of regionale markt bedient (of meerdere regionale markten natuurlijk) is het zaak zo snel mogelijk een goede plaats te verwerven in de regionale zakelijke gemeenschap. Dat kun je doen door actief lid te worden van diverse verenigingen, éénmalige evenementen te bezoeken of je in te zetten voor de gemeenschap. Je netwerk groeit het snelst als je ervoor kiest een combinatie van bijeenkomsten te bezoeken die past bij je vakgebied, doelgroep, huidige netwerk en persoonlijke interesses. Verenigingen Regionale ondernemers doen graag zaken met regionale ondernemers. Naast ervaringen uitwisselen is het secundaire doel van ondernemersverenigingen dan ook zaken met elkaar doen. In elke regio zijn meerdere ondernemersclubs actief waar je meestal zonder meer lid van kunt worden. Lidmaatschap van de businessclubs van de betaald voetbalverenigingen is voor de meeste kleine bedrijven te duur. De regionale werkgeversverenigingen en overlegorganen voor industriële bedrijven zijn vaak alleen toegankelijk voor grote bedrijven. Gelukkig zijn er ook voor kleine bedrijven in elke regio meerdere clubs. Zo zijn bijvoorbeeld de Jonge Ondernemingen Sociëteiten in meer dan 20 regio’s actief. Let op, het gaat hierbij om de leeftijd van de onderneming, niet de ondernemer. Meestal mag je bedrijf niet ouder zijn dan vijf tot zeven jaar. Ben je al langer ondernemer dan kun je vaak terecht bij de regionale afdelingen van MKB Nederland die in het gehele land (netwerk)bijeenkomsten organiseren. Ook zijn er clubs die alleen toegankelijk zijn voor vrouwelijke, jonge of allochtone ondernemers. Sinds kort zijn een aantal van die vrouwenclubs overigens gebundeld in de Federatie Zakenvrouwen. Een club waar veel ondernemers onder de 40 lid van zijn is de junior kamer. In het zoekprogramma op deze site kun je kijken welke verenigingen in jouw regio actief zijn en aan welke criteria je dient te voldoen om lid te mogen worden. Naast ondernemersverenigingen zijn ook sport- en hobbyverenigingen prima netwerkplaatsen. Zeker als het een sport of hobby betreft die grotendeels door je doelgroep wordt beoefend. Als je in de zakelijke dienstverlening werkt is het lidmaatschap van de plaatselijke golfclub uiteraard een goede investering. Dan moet je echter wel kunnen golfen of interesse hebben om het te leren. Eénmalige bijeenkomsten Ook het bezoeken van losse bijeenkomsten in je regio, kan je netwerk vergroten en ingangen naar verenigingen opleveren. Speciaal voor het bedrijfsleven georganiseerde evenementen als regionale congressen, seminars, workshops, netwerkontbijten en -lunches zijn vaak de moeite waard. Zeker als ze worden georganiseerd door partijen als universiteiten, hogescholen, gemeentes, kamers van koophandel of Syntens. De meeste van deze bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk en bieden je vaak naast kennissen ook kennis. Als je iets opvangt over een aanstaande bijeenkomst waarvan het onderwerp je interesseert en waar je verwacht andere ondernemers te ontmoeten, kun je via internet of de telefoon meestal regelen dat je binnen mag. 😉

Ondernemersnetwerken zijn netwerken die ondernemers aan elkaar verbinden. Door je aan te sluiten bij een ondernemersnetwerk heb je het voordeel dat je steeds meer mensen leert kennen die interessant kunnen zijn voor jouw carrière. Eén soort netwerk waar je je bij kunt aansluiten, is een vrouwennetwerk. Een vrouwennetwerk is opgezet om vrouwen in een hoge positie te helpen omdat ze soms als minderheid werkzaam zijn op een bepaalde positie. Dit netwerk ondersteunt hoogopgeleide vrouwen bij netwerken maar ook in hun positie wanneer er iets gaande is wat ze niet zelf kunnen oplossen.

Vrouwennetwerken

Er komen steeds meer netwerken waarbij vrouwen de handen ineen hebben geslagen en een vereniging hebben opgericht voor vrouwen in de branche waarin zij werken. Door lid te worden van een vrouwennetwerk heb je vaak voordelen als borrels, lezingen en informatiebijeenkomsten. Hierdoor zal je zelf meer leren, meer vrouwen ontmoeten in dezelfde branche en kun je ook problemen delen die je misschien zelf wel ondervindt wanneer je als vrouw een minderheid bent in je positie.

Verschil vrouwennetwerk en normaal netwerk

De sfeer in een vrouwennetwerk is vaak vertrouwelijk. Vrouwen voelen zich veilig. Het voordeel van een vrouwennetwerk is dat je de mogelijkheid hebt om te leren netwerken wanneer je nog niet zo goed weet hoe dit in zijn werk gaat zonder dat dit veel stress oplevert. Tevens kun je met behulp van een vrouwennetwerk ook stress afbouwen. Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen juist stress afbouwen door met andere vrouwen over de problemen op werk te praten terwijl mannen gaan sporten. Een vrouwennetwerk kan dus ook dienen om stress af te bouwen.

Soorten vrouwennetwerken

Er zijn verschillende soorten branche netwerken die zich identificeren als vrouwennetwerk. Een paar voorbeelden zijn de HOM (Vrouwen in Hoger Overheidsmanagement), netwerk Brandweervrouwen of de VIIP (Vrouwen in Institutioneel Pensioen). Dit zijn een aantal voorbeelden van netwerken die een speciaal ondernemersnetwerk hebben opgericht voor de vrouwen die werken binnen de bepaalde beroepstak. Doelen van deze netwerken zijn bijvoorbeeld om de belangen van vrouwen te behartigen maar ook de instroom van vrouwen binnen deze bepaalde beroepstak te stimuleren. Ten derde is dit vrouwennetwerk er ook om de vrouwen in deze branche te ondersteunen in het werk dat ze doen en een aanspreekpunt te zijn.

Aanmelden voor een vrouwennetwerk

Je kunt gewoon zoeken op jouw beroep en vrouwennetwerk. Het zou dan maar zo kunnen dat je dan de website krijgt van een ondernemersnetwerk speciaal gericht op vrouwen. Op deze website kun je vervolgens lezen wat de doelen zijn van deze belangenorganisatie en zelf besluiten je aan te melden bij het netwerk. Vervolgens krijg jij ook alle voordelen mee van het lid zijn bij een ondernemersnetwerk.