Landelijk en regionaal netwerken

Landelijk netwerken

Als landelijke bedrijven en organisaties je doelgroep en informatiebronnen vormen, is het zaak een landelijk netwerk op te bouwen. Dat is minder makkelijk dan een regionaal netwerk, omdat er meer regionale bijeenkomsten plaatsvinden dan landelijke. De netwerkmogelijkheden zijn meestal beperkt tot de bijeenkomsten van beroeps- en brancheverenigingen, (jaarlijkse) landelijke evenementen en beurzen. Branche- en beroepsverenigingen De meeste ondernemers zijn lid van een beroeps- of branchevereniging die regelmatig bijeenkomsten organiseert. Daar valt over het algemeen veel te leren en meestal zijn de bezoeken de tijdsinvestering waard. Het enige bezwaar van deze bijeenkomsten is dat je er meestal alleen collega’s en concurrenten ontmoet en dat zijn niet de mensen waar je bedrijf door groeit. Er zijn gelukkig ook landelijke belangenverenigingen die ondernemers uit verschillende branches samenbrengen en waarvan een lidmaatschap zijn geld dubbel en dwars kan opleveren. Landelijke evenementen Als je regelmatig je vakliteratuur leest en functioneel op internet surft, ben je meestal wel op de hoogte van interessante congressen en seminars. Datzelfde geldt voor vakbeurzen. Beide zijn zeer geschikte plaatsen om aan je netwerk te bouwen. Als je nu besloten hebt dat je actiever wilt gaan netwerken, moet je gaan kiezen tussen verschillende soorten gelegenheden. Een optimale mix bestaat uit bijeenkomsten waar je collega-ondernemers ontmoet en gelegenheden waar je (groten)deels potentiële klanten uit je doelgroep treft. Door beide groepen regelmatig te treffen en met elkaar in contact te brengen groeit je naamsbekendheid en netwerk het snelst. Er zijn ondernemers wiens enige marketinginspanning is dat ze lid zijn van een aantal clubs. Dat zijn vaak niet de minst succesvolle.

Regionaal netwerken

Als je met je bedrijf een lokale of regionale markt bedient (of meerdere regionale markten natuurlijk) is het zaak zo snel mogelijk een goede plaats te verwerven in de regionale zakelijke gemeenschap. Dat kun je doen door actief lid te worden van diverse verenigingen, éénmalige evenementen te bezoeken of je in te zetten voor de gemeenschap. Je netwerk groeit het snelst als je ervoor kiest een combinatie van bijeenkomsten te bezoeken die past bij je vakgebied, doelgroep, huidige netwerk en persoonlijke interesses. Zeker dat laatste is belangrijk. Wordt geen lid van een voetbalvereniging als je een bloedhekel hebt aan voetballen. Verenigingen Regionale ondernemers doen graag zaken met regionale ondernemers. Naast ervaringen uitwisselen is het secundaire doel van ondernemersverenigingen dan ook zaken met elkaar doen. In elke regio zijn meerdere ondernemersclubs actief waar je meestal zonder meer lid van kunt worden. Lidmaatschap van de businessclubs van de betaald voetbalverenigingen is voor de meeste kleine bedrijven te duur. De regionale werkgeversverenigingen en overlegorganen voor industriële bedrijven zijn vaak alleen toegankelijk voor grote bedrijven. Gelukkig zijn er ook voor kleine bedrijven in elke regio meerdere clubs. Zo zijn bijvoorbeeld de Jonge Ondernemingen Sociëteiten in meer dan 20 regio’s actief. Let op, het gaat hierbij om de leeftijd van de onderneming, niet de ondernemer. Meestal mag je bedrijf niet ouder zijn dan vijf tot zeven jaar. Ben je al langer ondernemer dan kun je vaak terecht bij de regionale afdelingen van MKB Nederland die in het gehele land (netwerk)bijeenkomsten organiseren. Ook zijn er clubs die alleen toegankelijk zijn voor vrouwelijke, jonge of allochtone ondernemers. Sinds kort zijn een aantal van die vrouwenclubs overigens gebundeld in de Federatie Zakenvrouwen. Een club waar veel ondernemers onder de 40 lid van zijn is de junior kamer. In het zoekprogramma op deze site kun je kijken welke verenigingen in jouw regio actief zijn en aan welke criteria je dient te voldoen om lid te mogen worden. Naast ondernemersverenigingen zijn ook sport- en hobbyverenigingen prima netwerkplaatsen. Zeker als het een sport of hobby betreft die grotendeels door je doelgroep wordt beoefend. Als je in de zakelijke dienstverlening werkt is het lidmaatschap van de plaatselijke golfclub uiteraard een goede investering. Dan moet je echter wel kunnen golfen of interesse hebben om het te leren. Eénmalige bijeenkomsten Ook het bezoeken van losse bijeenkomsten in je regio, kan je netwerk vergroten en ingangen naar verenigingen opleveren. Speciaal voor het bedrijfsleven georganiseerde evenementen als regionale congressen, seminars, workshops, netwerkontbijten en -lunches zijn vaak de moeite waard. Zeker als ze worden georganiseerd door partijen als universiteiten, hogescholen, gemeentes, kamers van koophandel of Syntens. De meeste van deze bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk en bieden je vaak naast kennissen ook kennis. Als je iets opvangt over een aanstaande bijeenkomst waarvan het onderwerp je interesseert en waar je verwacht andere ondernemers te ontmoeten, kun je via internet of de telefoon meestal regelen dat je binnen mag. 😉